Köpvillkor

Leveranser

Leveranser i Stockholm, Södertälje och Uppsala. Fruktkorgarna levereras på överenskomna dagar och platser mellan kl. 07.00 -15.00. Vid röda dagar sker alltid den ordinarie leveransen nästkommande vardag om inget annat är överenskommet.

Ändringar i abonnemang

Behörig beställare måste skriftligen meddela Monicas Frukt senast 3 arbetsdagar före önskad ändring. Skriv till info@monicasfrukt.se eller på Kontakta oss.

Kundens ansvar

Kunden har ansvaret att för överenskomna leveranstider och platser hålla lokaler och tillhörande områden tillgängliga för leverans.

Leveransuppehåll

Behörig beställare måste skriftligen meddela Monicas Frukt senast 5 arbetsdagar före önskat leveransuppehåll till info@monicasfrukt.se eller på Kontakta oss.

Kvalitetsgaranti

Genom att teckna ett fruktabonnemang med Monicas Frukt erhåller kunden en garanti för att all frukt som levereras är av fullgod kvalitet. Vi garanterar att vi väljer de lämpligaste frukterna ur säsongens breda utbud, att vi omsorgsfullt handplockar ut den fräschaste frukten och att alltid vara snabba med att rätta till om det ändå skulle bli något fel.

Uppsägning av abonnemang

Uppsägningstider gäller i första hand efter avtal. Om inget annat avtalats gäller följande uppsägningstider:
Upp till 4 korgar per vecka:
En månad
Från 5 upp till 9 korgar per vecka:
Två månader
Från 10 korgar per vecka:
Tre månader

Reklamation

Behörig beställare som anser att leverans inte uppfyller Monicas Frukts garanti för fullgod kvalitet skall göra en reklamation senast 36 timmar efter erhållen leverans. Vid sådan reklamation åligger det Monicas Frukt att samma dag eller senast nästa helgfria leveransdag kostnadsfritt för kunden leverera ny frukt av fullgod kvalitet.

Priser och betalningsvillkor

Samtliga priser är exklusive moms. I abonnemanget ingår också lån av korg. Samtliga priser justeras upp till 1 gånger årligen. Faktura i efterskott. 15 dagar kredittid. Vi debiterar 39 kr i faktureringsavgift för pappersfakturor och inga faktura-avgifter för E-fakturor och PDF-fakturor.

Returkorgar

Som en del av våra miljömål tillämpar vi ett retursystem för våra korgar. För korgar som inte returneras debiterar vi en kostnad om 40 kr per korg.

GDPR

Monicas Frukt strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter. Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, kontaktinformation eller CV. Vår lagring av personuppgifter baseras alltid på lag, avtal, samtycke eller intresseavvägning. Vi behåller dina personuppgifter i våra interna system även efter avslutat avtal baserat på samtycke eller intresseavvägning. Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.